Realizace projektu – Úspory energie– Výzva III.:

CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023522 – Pořízení fotovoltaického systému pro společnost Levier s.r.o.

Předmětem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (FVE) o instalovaném výkonu 60 kWp a instalace bateriového systému o nominální kapacitě
200 kWh pro vlastní spotřebu elektřiny ve společnosti Levier s.r.o. Cílem je snížení provozních nákladů, především ve spotřebě energií.

 

Publicita_EU_Fotovoltaika